เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

ได้เปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปี และตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2521 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้บริษัทฯเติบโตมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการให้เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกท่าน

บริษัท แสงไทยอินเตอ์เทรด จำกัด
“ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เราได้สั่งสมประสบการณ์และมีการพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า”